riksdagen.se Profile

Overview
IP Address 127.255.255.255
Encoding utf-8
Meta  
Title Riksdagen - Start
viewport width=device-width, initial-scale=1.0
author Riksdagsförvaltningen
content_language sv
creation_date 2014-11-06 08:57:06
changed 2014-11-06 15:17:55
dcterms.created 2014-11-06 08:57:06
dcterms.modified 2014-11-06 15:17:55
wt.sv C
robots index,follow
riks_breadcrumb Start
description Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
twitter:title Start
twitter:description Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
twitter:image http://www.riksdagen.se/imagevault/publishedmedia/4voegzytb3jlmffe9j1p/logotyp-guld-940x494.jpg
riks_pageid 76444
riks_startpublish 2014-11-06 08:57:06
riks_stoppublish 9999-12-31 23:59:59
riks_created 2014-11-06 08:57:06
riks_saved 2018-04-09 07:43:24
riks_changed 2014-11-06 15:17:55
msapplication-tilecolor #1c5170
msapplication-tileimage /mstile-144x144.png?v=LKuasger7
theme-color #1c5170
h1
Kontakt
Besök riksdagen
Följ & prenumerera
Övriga länkar
h2
Aktuellt
En mer digital hantering av ärenden i myndigheter inom rättsväsendet möjliggörs
Bekämpandet av terrorism stod högst på agendan för PA-UfM:s årliga session
Korruptionsfrågor präglade debatten vid PACEs vårsession
Öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2017
Öppen utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare
Kroatiens talman besökte riksdagen
Försvarsmakten bör ta över ansvaret för försvarsmateriel
Tidsbegränsad lag om amnesti för explosiva varor införs
Kalender
Valprövningsnämndens beslut finns nu på riksdagen.se
Riksdagen i bilder
Dataskyddsförordningen påverkar svenska lagar
KU-utfrågningar om granskningsärenden
Hitta alla ledamöter i din valkrets
Frågor om riksdagen och EU
349 ledamöter fördelade på 8 partier
Webb-tv
Statistic  
Page size 123982
Images 28
Most used tags  
div 362
span 105
li 101
a 94
p 69
i 42
button 32
option 30
img 28
meta 27
Rank  
Domain Authority 24/100
Alexa Traffic Rank 93027
Quantcast Rank N/A
TLD (Top Level Domain) se
SLD (Second Level Domain) riksdagen
SLD Length 9
HTTP Header Stats
X-Xss-Protection: 1; mode=block
Content-Security-Policy: default-src 'self' blob:;style-src 'self' 'unsafe-inline';script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *.riksdagen.se 59b28002cb84d.streamlock.net;worker-src 'self' blob: *.riksdagen.se 59b28002cb84d.streamlock.net;img-src 'self' data: *.riksdagen.se 59b28002cb84d.streamlock.net;font-src 'self' fonts.gstatic.com ;media-src 'self' blob: *.riksdagen.se *.readspeaker.com 59b28002cb84d.streamlock.net;connect-src 'self' *.riksdagen.se ws://meta.riksdagen.se wss://meta.riksdagen.se 59b28002cb84d.streamlock.net;frame-src *.readspeaker.com *.riksdagen.se;object-src 'self' 59b28002cb84d.streamlock.net;base-uri 'none';report-uri https://csp.riksdagen.se;
X-Content-Type-Options: nosniff
Expires: -1
Vary: Accept-Encoding
X-Ua-Compatible: IE=edge,chrome=1
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Date: Wed, 02 May 2018 14:55:35 GMT
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Wt.Sv: C